Informasjon om misvisingsprogrammet:

Programmet finn misvisninga for eit punkt eller for eit kartblad i serien 1:50 000, for eit år i perioden 1983-2020. Det er opphavleg laga i Fortran av Jan Danielsen i 1999. John Sundsby har i sep./okt. 2004 overført det til bruk på ei vevside.

Årstal for misvising :
Gjeld det kart i 1:50 000-serien? J/N :
Kartnummer 1:50 000? :
Breidd for punktet i grad. min. sek. :
Lengd aust for Greenwich for punktet :